PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

katalityczne usuwanie rozpuszczonego tlenu z wody

Promat-Woda proponuje Państwu nową, bardzo skuteczną metodę usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie - katalityczne odgazowanie wody. Technologia ta jest pozbawiona wad tradycyjnie stosowanych rozwiązań, takich jak odgazowanie termiczne albo próżniowe.
Odtlenianie katalityczne polega na usuwaniu z wody tlenu poprzez jego reakcję z wodorem:
2H2 + O2 = 2H2O

Wodór rozpuszczony w wodzie adsorbowany jest na palladowej masie katalitycznej, przez co łatwo wchodzi w reakcję z tlenem zawartym w wodzie. Schemat tego procesu został zilustrowany na rysunku obok.

Budowa instalacji katalitycznego odgazowania jest bardzo prosta i składa się m.in. ze źródła wodoru z dystrybutorem gazu, systemu mieszania gazowego wodoru, zbiornika ze złożem katalitycznym, odpowiedniego układu pomp oraz systemu automatyki. Proces odtleniania pokazano na schemacie instalacji. W pierwszej fazie wodór jest równomiernie rozpraszany w strumieniu wody w postaci małych bąbelków przez dystrybutor, a następnie całkowicie rozpuszczany w statycznym mikserze.W 2006 r. oddano do eksploatacji stację dla potrzeb uzupełniania sieci ciepłowniczej RADPEC w Radomiu o przepływie 20 m3/h (zdj. nr 1). Natomiast naszą najnowszą inwestycją jest zainstalowana w 2009 r. stacja odtleniania katalitycznego na 3 m3/h w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Suwałkach (zdj. nr 2). Wymienione wyżej instalacje pracują obecnie według zaprojektowanych założeń.

Zdjęcie nr 1. RADPEC
Zdjęcie nr 2. PEC Suwałki
Wykonana przez Promat-Woda instalacja (zdj. nr 2) pracując przy zmiennych warunkach, takich jak przepływ do 3 m3/h oraz temperatura od 20 do 60°C, utrzymuje stałe parametry tlenu w produkowanej wodzie poniżej 20 ppb O2 (mg/m3). Przy tych zmiennych parametrach i zawartości O2 w przedziale od 1,2 do 6 ppm (g/m3) w dostarczonej wodzie, zużycie podawanego wodoru utrzymuje się w przedziale od 0,6 do 3 g/h.

Funkcjonujące instalacje potwierdziły w pełni skuteczność i poprawność proponowanej przez nas metody oraz następujące zalety: Zastosowanie katalitycznego usuwania rozpuszczonego tlenu z wody jest wykorzystywane w różnych aplikacjach, np. do wody procesowej w przemyśle chemicznym, do zasilania kotłów, w obiegach ciepłowniczych i sieciowych, jako woda o bardzo wysokiej czystości, do produkcji napojów oraz woda wtryskowa na platformach olejowych. W krajach Unii Europejskiej układy wykorzystujące omówioną technologię stosowane są powszechnie.

Dzięki wykonanym instalacjom katalitycznego odtleniania wody posiadamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie.