PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

nerka doczyszczająca

Jakość wody w każdej eksploatowanej sieci ciepłowniczej odbiega od parametrów określonych przez odpowiednie przepisy, nawet pomimo prawidłowego przygotowania wody uzupełniającej jak i dbałości o instalację ciepłowniczą przez pracowników obsługi. Przekroczenia dotyczą w szczególności zawartości żelaza, twardości, a także wtórnego natlenienia. Związane jest to z wtórnym zanieczyszczeniem wody obiegowej, wypłukiwaniu zanieczyszczeń z instalacji oraz natlenianiem wody poprzez nieszczelności armatury, dławice pomp i inne. Na pogorszenie parametrów fizyko-chemicznych wody sieciowej mają wpływ m.in.: długość sieci, stan techniczny sieci oraz wszelkie nieszczelności.

Proponowana technologia nerki doczyszczającej pozwala na systematyczne doczyszczanie oraz odtlenianie części wody obiegowej, co w rezultacie obniża koszty eksploatacyjne oraz awaryjność sieci. Układ składa się z zestawu filtrów, wymiennika jonitowego oraz (wariantowo) katalitycznego odtleniania wody.