PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

produkty firmy asv stübbe


armatura i automatyzacja:
 • zawory specjalne,
 • zawory membranowe,
 • armatury odcinające,
 • zawory elektromagnetyczne,
 • armatury kontrolujące.

 • technika pomiarowa i regulacji:
 • zawory podtrzymujące ciśnienie
 • zawory redukcyjne ciśnienia,
 • zawory dozujące,
 • przepływomierze, czujniki przepływu oraz transmitery telemetryczne przepływu,
 • zabezpieczenia poziomu napełnienia, zabezpieczenia przed przepełnieniem i przeciekami,
 • manometery i membranowe przekaźniki ciśnienia.

 • pompy i filtry:
 • pompy wirnikowe z ślizgowym pierścieniem uszczelniającym,
 • pompy magnetyczne,
 • pompy mimośrodowe,
 • pompy zanurzeniowe,
 • filtry i akcesoria.

 • rury, kształtki, akcesoria:
 • zaciski nośne i obejmy zaciskowe do rur, osadniki zanieczyszczeń, kompensatory,
 • kołnierze,
 • kształtki, kleje, narzędzia.

 • armatury z pe do układania w ziemi:
 • zawory z czopem kulistym do gazu,
 • zawory z czopem kulistym do wody pitnej,
 • zawory z czopem kulistym do ścieków.