PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

Wytwornice solanki (roztworu chlorku sodu)

czym jest wytwornica solanki?
Wytwornica solanki przeznaczona jest do przygotowywania roztworu chlorkusodu (NaCl). W ten sposób może ona służyć jako element stacji uzdatniania wody - przy regeneracji kolumn zmiękczających, w miejsce tradycyjnych zbiorników solanki, napełnianych solą tabletkowaną. Parametry urządzenia (zespołu regulacyjnego, sterującego dopływem wody) są tak dobrane, aby uzyskać stężenie solanki na poziomie 25 %. System ten jest w pełni zautomatyzowany, wyposażony w zbiornik o pojemności dostosowanej do potrzeb klienta.

budowa urządzenia
Kompletne urządzenie do przygotowania roztworu chlorku sodu, składa się z następujących zespołów:
  • zbiornik - wykonany z PE, składający się z części przeznaczonej na sól sypką oraz części gromadzącej wytworzoną solankę,
  • pompa cyrkulacyjna - przeznaczona do pracy z roztworami solnymi,
  • filtr skośny,
  • orurowanie i armatura (zawory kulowe, zwrotne, spust) - PCV,
  • szafka sterownicza.

  • Istnieje możliwość zmodernizowania istniejącego układu w zależności od potrzeb klienta.

    korzysci z zastosowania wytwornicy solanki
    Wytwornica solanki znajdzie zastosowanie zwłaszcza w przypadku instalacji o dużej wydajności, gdzie znaczącym kosztem eksploatacyjnym jest sól tabletkowana. Sól sypana jest ok. trzykrotnie tańsza od soli tabletkowanej!