Desorbery | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Desorbery

Desorber jest elementem, znajdującym zastosowanie w niektórych instalacjach uzdatniania wody. Jest to bezciśnieniowe urządzenie, składające się z kolumny oraz zbiornika o odpowiednich gabarytach (dobranych pod indywidualne potrzeby), w którym stosuje się przeciwprądowy przepływ wody i powietrza. 

Zasada działania desorbera

Woda wpływając od góry (1) do desorbera i przepływa po pierścieniach Białeckiego (5). Mają one za zadanie zwiększenie powierzchni kontaktu powietrza z wodą. Przez wentylator (6) podawane jest powietrze, które powoduje usunięcie z wody CO2 i innych rozpuszczalnych gazów. Woda jest następnie odprowadzana do zbiornika dolnego. 

Desorber - zasada działania

 

Rola desorbera

 • bezciśnieniowe napowietrzanie (natlenianie) wody przed stacjami odżelaziania i odmanganiania wody
 • usuwanie z wody rozpuszczonych gazów (CO2, H2S, NH3)

Instalacje wykorzystujące desorber

 • Desorberodżelazianie i odmanganianie wody - współpracując z filtrami, napowietrzając wodę, usuwa ponadnormatywne związki żelaza i manganu
 • dekarbonizacja ze zmiękczaniem - podczas cyklu wodorowego następuje dekarbonizacja wody, czyli usunięcie twardości węglanowej i częściowe odsolenie wody.
  Woda uzyskiwana za stacją posiada odczyn kwaśny i wymaga eliminacji CO2 w desorberze metodą napowietrzenia.
 • demineralizacja metodą jonitową - w wyniku dekationizacji wody powstaje wolny dwutlenek węgla. Do usuwania dużej ilości wolnego CO2 stosuje się mechaniczne usuwanie tego gazu za pomocą powietrza. Woda zawierająca słabo zdysocjowany kwas węglowy H2CO3 podawana jest do desorbera, gdzie następuje rozkład kwasu węglowego i usunięcie CO2 w myśl reakcji:

  H2CO3 → CO2↑ + H2O

  Dzięki temu znacznie redukujemy ilość anionów kierowanych na układ deanionizacji wody, zmniejszając w ten sposób ilość potrzebnej masy silniezasadowej.
do góry