Odżelazianie i odmanganianie | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Odżelazianie i odmanganianie

Utlenianie oraz usuwanie żelaza i manganu

Uzdatnianie w ten sposób wody zależy od postaci, w jakiej pierwiastki (Fe i Mn) w niej występują, a także od własności fizykochemicznych wody surowej.

Odżelazianie i odmanganianieOdżelazianie i odmanganianie wód głębinowych przeprowadza się na filtrach ciśnieniowych. Mogą one być wypełnione różnego rodzaju złożami filtracyjnymi w zależności od przyjętego procesu technologicznego.
Jako wypełnienie stosowane są

  • złoża żwirowe,
  • złoża katalityczne - brausztynowe (odpowiednio przygotowane rudy manganu) lub ze sztucznie nałożoną powłoką MnO2 (zielone piaski, MTM) itd.

Żelazo i mangan w tych technologiach przeprowadza się w uwodnione, nierozpuszczalne tlenki tych pierwiastków, które wytrącają się w postaci dobrze ukształtowanych kłaczków. W tym celu wodę napowietrza się wstępnie w aeratorach. W procesach może zachodzić potrzeba zmiany jej pH lub konieczność dodania silnych utleniaczy (np. KMnO4).

Stacje przeprowadzające uzdatnianie wyposażane są w odpowiednią armaturę, która pozwala na pełną automatyzację instalacji niezależnie od stopnia skomplikowania przyjętej technologii. Można je prowadzić w stacjach wyposażonych w układy wielozaworowe lub zawory wielodrogowe.

do góry