Nerka doczyszczająca | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Nerka doczyszczająca

Technologia nerki doczyszczającej

Nerka doczyszczającaJakość wody w każdej eksploatowanej sieci ciepłowniczej odbiega od parametrów określonych przez odpowiednie przepisy, nawet pomimo prawidłowego przygotowania wody uzupełniającej jak i dbałości o instalację ciepłowniczą przez pracowników obsługi.
Przekroczenia dotyczą w szczególności zawartości żelaza, twardości, a także wtórnego natlenienia. Związane jest to z wtórnym zanieczyszczeniem wody obiegowej, wypłukiwaniu zanieczyszczeń z instalacji oraz natlenianiem wody poprzez nieszczelności armatury, dławice pomp i inne.

Na pogorszenie parametrów fizyko-chemicznych wody sieciowej mają wpływ m.in.:

  • długość sieci,
  • stan techniczny sieci
  • oraz wszelkie nieszczelności.

Proponowana technologia nerki doczyszczającej pozwala na systematyczne doczyszczanie oraz odtlenianie części wody obiegowej, co w rezultacie obniża koszty eksploatacyjne oraz awaryjność sieci.

Układ składa się:

do góry