Odtlenianie katalityczne | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Odtlenianie katalityczne

Technologia odtleniania katalitycznego jest w pełni zautomatyzowaną, przyjazną dla środowiska metodą usuwania rozpuszczonego w wodzie tlenu.

2H2 + O2 = 2H2O

Odtlenianie katalityczneWykorzystuje się do tego celu odpowiednio spreparowaną żywicę jonowymienną z naniesionym na nią palladem. Do obrabianej wody poprzez specjalny układ mieszający doprowadzany jest wodór. Pallad stanowi katalizator pozwalający na reakcję połączenia wodoru i tlenu.
Produktem tej reakcji jest woda.

Dzięki tej metodzie można usunąć tlen do niezwykle niskich wartości bez konieczności wspomagania tego procesu dostarczeniem ciepła.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z technicznymi szczegółami katalitycznego usuwania rozpuszczonego tlenu z wody.

Firma Promat-Woda proponuje również układ odtleniania katalitycznego dla wody obiegowej w tzw. nerce.
Zainstalowanie tego rozwiązania systematycznie poprawia jakość wody obiegowej.

Odtlenianie katalityczne

do góry