Katalityczne odtlenianie wody | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Katalityczne odtlenianie wody

Katalityczne usuwanie rozpuszczonego tlenu z wody

Promat-Woda proponuje Państwu nową, bardzo skuteczną metodę usuwania rozpuszczonego tlenu w wodzie - katalityczne odtlenianie wody.

Ziarno żywicyTechnologia ta jest pozbawiona wad tradycyjnie stosowanych rozwiązań, takich jak odgazowanie termiczne albo próżniowe.

Odtlenianie katalityczne polega na usuwaniu z wody tlenu poprzez jego reakcję z wodorem:

2H2 + O2 = 2H2O

Wodór rozpuszczony w wodzie adsorbowany jest na palladowej masie katalitycznej, przez co łatwo wchodzi w reakcję z tlenem zawartym w wodzie. Schemat tego procesu został zilustrowany na rysunku obok.

Budowa instalacji katalitycznego odtleniania

Budowa instalacji katalitycznego odtleniania jest bardzo prosta i składa się m.in. ze źródła wodoru z dystrybutorem gazu, systemu mieszania gazowego wodoru, zbiornika ze złożem katalitycznym, odpowiedniego układu pomp oraz systemu automatyki. Proces odtleniania pokazano na schemacie instalacji. W pierwszej fazie wodór jest równomiernie rozpraszany w strumieniu wody w postaci małych bąbelków przez dystrybutor, a następnie całkowicie rozpuszczany w statycznym mikserze.

Schemat instalacji katalitycznego odtleniania

Uproszczony schemat oddtleniania katalitycznego

W 2006 r. oddano do eksploatacji stację dla potrzeb uzupełniania sieci ciepłowniczej RADPEC w Radomiu o przepływie 20 m3/h (zdj. nr 1). Natomiast naszą najnowszą inwestycją jest zainstalowana w 2019 r. stacja odtleniania katalitycznego na 5 m3/h w Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszakaniowej. Wymienione wyżej instalacje pracują obecnie według zaprojektowanych założeń.

Zdjęcie nr 1. RADPEC

Zdjęcie nr 1. RADPEC Zdjęcie nr 2. PEC Suwałki

Zdjęcie nr 2. PEC Suwałki

Wykonana przez Promat-Woda instalacja PEC Suwałki (Zdjęcie nr 2) pracując przy zmiennych warunkach, takich jak przepływ do 3 m3/h oraz temperatura od 20 do 60°C, utrzymuje stałe parametry tlenu w produkowanej wodzie poniżej 20 ppb O2 (mg/m3). Przy tych zmiennych parametrach i zawartości O2 w przedziale od 1,2 do 6 ppm (g/m3) w dostarczonej wodzie, zużycie podawanego wodoru utrzymuje się w przedziale od 0,6 do 3 g/h.

Funkcjonujące instalacje potwierdziły w pełni skuteczność i poprawność proponowanej przez nas metody oraz następujące zalety:

  • koszty eksploatacji niższe w stosunku do odgazowanie próżniowego
  • niewielkie wymagania lokalizacyjne, prosta konstrukcja
  • czystość procesu z punktu widzenia środowiska - brak odpadów, ścieków
  • praca praktycznie bezobsługowa - wszystkie procesy sterowane automatycznie
  • brak chemikaliów w procesie
  • szeroki zakres temperatury pracy
  • brak ruchomych części lub urządzeń (z wyjątkiem pomp i sprężarki)
  • brak zużywających się elementów (ewentualnie wkłady filtrów)
  • ciągłość produkcji, brak przestojów.

Zastosowanie

Zastosowanie katalitycznego usuwania rozpuszczonego tlenu z wody jest wykorzystywane w różnych aplikacjach, np. do wody procesowej w przemyśle chemicznym, do zasilania kotłów, w obiegach ciepłowniczych i sieciowych, jako woda o bardzo wysokiej czystości, do produkcji napojów oraz woda wtryskowa na platformach olejowych. W krajach Unii Europejskiej układy wykorzystujące omówioną technologię stosowane są powszechnie.

Dzięki wykonanym instalacjom katalitycznego odtleniania wody posiadamy bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie.

do góry