Lewatit® CNP 80 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Lewatit® CNP 80

Lewatit® CNP 80 jest słabo kwasową, makroporowatą żywicą kationowymienną na bazie akrylu o standardowym rozkładzie wielkości perełek.

Ze względu na bardzo wysoką całkowitą i roboczą pojemność, doskonałą stabilność chemiczną i mechaniczną oraz wysoką odporność na wstrząsy osmotyczne, jest on preferowany do dealkalizacji. Układ z silnie zdysocjowanym wymieniaczem kationowym (Lewatit® MonoPlus S 108) w glebach demineralizacyjnych prowadzi do wyższej wydajności regeneracji.

Zastosowanie żywicy kationowej Lewatit® CNP 80

Ponieważ Lewatit® CNP 80 wymaga jedynie niewielkiego nadmiaru kwasu regeneracyjnego, można go ekonomicznie wykorzystać w następujących zastosowaniach:

 • dealkalizacja wody przemysłowej z zastosowaniem układów współprądowych.
 • w połączeniu z silnie kwasową żywicą kationowymienną, np. Lewatit® MonoPlus S 108, w jednostce dekarbonizacyjnej do demineralizacji wody.
 • usuwanie twardości tymczasowej (twardość związana z alkalicznością).
 • w połączeniu z pojedynczym złożem za jednostką demineralizującą (polerką) do usuwania kationów obecnych jako wodorotlenki przy natężeniach przepływu do 50 m/h.
 • w przemysłowym zmiękczaniu wody jako pojedyncze urządzenie filtracyjne lub w połączeniu z Lewatit® S 1567, jako polerka w postaci sodowej do usuwania/ ekstrakcji metali ciężkich, takich jak miedź, nikiel i cynk z galwanicznych wód płuczkowych o wartości pH> 5 w nieobecności wapnia i środków kompleksujących.

Aplikacje

 • Przemysł chemiczny
 • Dekarbonizacja
 • Odsalanie
 • Energetyka
 • Woda przemysłowa
 • Wytwarzanie energii
 • Woda procesowa
 • Woda surowa
 • Uzdatnianie wody
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta charakterystyki LEWATIT CNP 80 353.4KB Plik: Karta charakterystyki LEWATIT CNP 80
do góry