Lewatit® S 1567 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Lewatit® S 1567

Lewatit® S 1567 to nowo opracowana żywiczna, silnie kwaśna żywica kationowymienna z perełkami o jednolitym rozmiarze (monodyspersyjnym) na bazie kopolimeru styren-diwinylobenzen.

Lewatit® S 1567 jest wytwarzany bez użycia rozpuszczalnika.

Monodyspersyjne kulki są bardzo stabilne chemicznie i osmotycznie, mogą być skutecznie wykorzystywane do wytwarzania wody pitnej. Zoptymalizowana kinetyka prowadzi do zwiększonej wydajności roboczej w porównaniu z żywicami jonowymiennymi z rozkładem wielkości heterodyspersyjnych kulek.

Zastosowanie żywicy kationowymiennej Lewatit® S 1567

Lewatit® S 1567 ma szczególne zastosowanie w:

 • zmiękczaniu w specjalnych systemach z regularną dezynfekcją »zmiękczanie wody pitnej

Lewatit® S 1567 dodaje specjalne właściwości do złoża żywicy:

 • wysokie prędkości wymiany podczas regeneracji i załadunku
 • dobre wykorzystanie całkowitej pojemności
 • niskie zapotrzebowanie na wodę płuczącą
 • jednorodna wydajność regenerantów, wody i roztworów; zatem jednorodna strefa robocza
 • prawie liniowy gradient spadku ciśnienia dla całej głębokości złoża; dlatego możliwa jest praca z większą głębokością złoża

Aplikacje

 • Przemysł samochodowy
 • Przemysł chemiczny
 • Demineralizacja
 • Odsalanie
 • Energetyka
 • Przemysł spożywczy
 • Gospodarstwo domowe, sanitarne, ogrodowe
 • Budowa maszyn i urządzeń
 • Przemysł metalowy
 • Przemysł papierniczy
 • Oczyszczanie wody pitnej
 • Wytwarzanie energii
 • Zmiękczanie wody pitnej
 • Uzdatnianie wody
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta charakterystyki LEWATIT S 1567 354.87KB Plik: Karta charakterystyki LEWATIT S 1567
do góry