PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

odżelazianie i odmanganianie

Stacja uzdatniania Uzdatnianie w ten sposób wody zależy od postaci, w jakiej pierwiastki (Fe i Mn) w niej występują, a także od własności fizykochemicznych wody surowej. Odżelazianie i odmanganianie wód głębinowych przeprowadza się na filtrach ciśnieniowych. Mogą one być wypełnione różnego rodzaju złożami filtracyjnymi w zależności od przyjętego procesu technologicznego. Jako wypełnienie stosowane są złoża żwirowe, złoża katalityczne - brausztynowe (odpowiednio przygotowane rudy manganu) lub ze sztucznie nałożoną powłoką MnO2 (zielone piaski, MTM) itd. Żelazo i mangan w tych technologiach przeprowadza się w uwodnione, nierozpuszczalne tlenki tych pierwiastków, które wytrącają się w postaci dobrze ukształtowanych kłaczków. W tym celu wodę napowietrza się wstępnie w aeratorach. W procesach może zachodzić potrzeba zmiany jej pH lub konieczność dodania silnych utleniaczy (np. KMnO4).
Stacje przeprowadzające uzdatnianie wyposażane są w odpowiednią armaturę, która pozwala na pełną automatyzację instalacji niezależnie od stopnia skomplikowania przyjętej technologii. Można je prowadzić w stacjach wyposażonych w układy wielozaworowe lub zawory wielodrogowe.