PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

pilot ultrafiltracyjny

Zaprojektowaliśmy i skonstruowaliśmy pilotażowy układ ultrafiltracyjny, o wydajności nominalnej ok. 2 m3/h. Pilot UF skonstruowany jest na bazie urządzeń stosowanych w instalacjach przemysłowych i pozwala prowadzić badania skuteczności filtracji wody w skali ćwierć technicznej.
Podstawowe zadania realizowane przez system wizualizacji Pilota UF:
  • zbieranie i archiwizacja danych pomiarowych,
  • sygnalizacja i wyświetlanie stanów awaryjnych oraz alarmowych,
  • wyświetlanie wartości mierzonych i obliczanych dla obsługi,
  • możliwość komunikowania się za pomocą sieci opartych na systemie Windows.


  • Badania wody wykonane za pomocą naszego Pilota UF przed realizacją całej inwestycji Stacji Uzdatniania Wody, pozwalają na precyzyjne określenie warunków pracy dla konkretnej wody, dobór parametrów pracy, dobór koagulanta oraz dawkowania środków chemicznych. Umożliwi to potwierdzenie skuteczności metody obróbki wody, dokładniejsze określenie istotnych warunków pracy, a tym samym obniżenie kosztów całej inwestycji.