PROMAT-WODA Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia
tel.: (58) 663 80 20
fax: (58) 663 80 24
e-mail: woda@promat-woda.pl

Ultrafiltracja

Firma Promat-Woda Sp. z o.o. w zakresie ultrafiltracji współpracuje z firmą niemiecką Inge GmbH z siedzibą w Greifenberg. Inge GmbH jest czołowym światowym dostawcą technologii ultrafiltracji, które wykorzystują procesy membranowe. Stosowane są one w przygotowaniu wody pitnej, wody technologicznej, ścieków oraz wody morskiej. Firma ta o zasięgu globalnym zrealizowała na świecie wiele rozwiązań technologicznych w których wykorzystana jest ich nowatorska technologia. Asortyment obejmuje wysoce wydajne moduły ultrafiltracji oraz kompaktowe zestawy ultrafiltracyjne wraz z fantastycznym wsparciem technicznym. Wszystkie produkty firmy są oparte na własnej, opatentowanej technologii membranowej Multibore®, zapewniając najwyższej jakości standardy z których Inge jest znana. Membrany Multibore® zatrzymują nie tylko cząsteczki, ale także mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, tym samym zapewniając niezawodne źródło czystej i odkażonej wody. Technologie Inge przewyższają konwencjonalne metody uzdatniania wody pod względem szybkości i łatwości montażu, stabilności wynikającej z elastycznego charakteru membran. To sprawia, że planowana stacja uzdatniania wody jest bardzo prosta a klientom zapewnia niskie koszty instalacyjne i eksploatacyjne. A to wszystko poparte jest gwarancją długotrwałej niezawodności.

Membrana ? Multibore

Membrana Multibore®

W opatentowanej technologii Multibore® siedem pojedynczych włókien membranowych komasowanych jest w jedną podstawową całość. Dzięki temu powstaje bardzo solidne włókno - układ, który znacznie zwiększa stabilność błony i eliminuje ryzyko jej uszkodzenia. Takie pojedyncze, mocne włókno Membrana usuwa ciała stałe, bakterie, wirusy i inne drobnoustroje i zapewnia stały i wysoki poziom jakości filtratu, nawet w przypadkach, gdy jakość wody zasilającej zmienia się.

Urządzenie do filtracji Ciśnieniowy proces membranowy - ultrafiltracja - jest to proces pozwalający na separację cząstek koloidalnych, wszelkich bakterii, wirusów oraz makromolekuł, wykorzystujący efekt sitowy. W efekcie otrzymujemy w pełni zdezynfekowaną wodę. Wymagany zakres ciśnień 1 ÷ 10 bar. Dokładność filtracji wody dla membran ultrafiltracyjnych wynosi 0,05 µm ÷ 0,01 µm. Technologia ta może być prowadzona w systemie CROSS-FLOW (stałe odprowadzanie koncentratu) lub DEAD-END (zanieczyszczenia odprowadza się podczas okresowego procesu płukania wstecznego). Proces technologiczny realizowany jest w pełnej automatyzacji.

Technologię ultrafiltracji stosuje się jako proces bezpośrednio przygotowujący  wodę  pitną  oraz  między  innymi  jako  stację pre-filtracyjną przed stacją odwróconej osmozy. Proces ten przydatny jest również w odzysku wody ze ścieków. Wyższym poziomem filtracji membranowej jest Nanofiltracja. Uzyskiwana dokładność procesu filtracji wody wynosi 0,01 µm ÷ 0,001 µm.

Posiadamy pilotażowy układ ultrafiltracyjny, dzięki któremu możemy precyzyjnie określić istotne warunki pracy instalacji docelowej i jednocześnie potwierdzić skuteczność metody obróbki wody.