LEWATIT® A-365 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

LEWATIT® A-365

Lewatit® A-365 to makroporowata, słabo zasadowa żywica anionowymienna o jakości spożywczej na bazie usieciowanego poliakrylanu.

Lewatit® A-365 został zaprojektowany, aby oferować wyjątkową wysoką wydajność roboczą, dobrą stabilność fizyczną i doskonałą odporność na mechaniczne szoki osmotyczne. Akrylowa matryca Lewatit® A-365 oferuje szybką kinetykę dla typowych anionów, w tym większych, bardziej masywnych anionów, takich jak siarczan.

Zastosowanie żywicy anionowej Lewatit® A-365

Lewatit® A-365 można w pełni zregenerować za pomocą NaOH i innych słabych zasad. Ponieważ Lewatit® A-365 jest prawdziwą żywicą o słabej bazie, zużycie regenerantów jest zbliżone do stechiometrycznego. Lewatit® A-365 jest zalecany do zastosowań, w tym do demineralizacji wody o wysokim TDS, selektywnego usuwania siarczanów, oczyszczania roztworów wodnych, w tym aplikacji odbarwiania i zastosowań z wkładem jednorazowym.

Lewatit® A-365 jest dostarczany w heterodyspersyjnym rozkładzie wielkości cząstek jako sferyczne kulki w całkowicie spęcznionej wilgotnej wolnej postaci zasady. Lewatit® A-365 jest przygotowany z minimalną ilością drobnych cząstek (-50 mesh), powodując niskie straty ciśnienia podczas pracy.

Aplikacje żywicy anionowej

  • Demineralizacja
  • Odsolenie
  • Przemysł spożywczy
  • Przetwórstwo spożywcze
  • Jonowe oczyszczenie soku owocowego
  • Uzdatnianie wody
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta charakterystyki LEWATIT A 365 374KB Plik: Karta charakterystyki LEWATIT A 365
do góry