LEWATIT® MonoPlus M 500 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

LEWATIT® MonoPlus M 500

Lewatit® MonoPlus M 500 to silnie zasadowa, żelowa żywica anionowymienna z perełkami o jednolitym rozmiarze (monodyspersyjnym) na bazie kopolimeru styren-diwinylobenzen.

Monodyspersyjne kulki są wysoce stabilne chemicznie i osmotycznie. Zoptymalizowana kinetyka prowadzi do zwiększonej wydajności roboczej w porównaniu z żywicami jonowymiennymi z rozkładem wielkości heterodyspersyjnych kulek.

Zastosowanie żelowej żywicy anionowymiennej Lewatit® MonoPlus M 500

Lewatit® MonoPlus M 500 ma szczególne zastosowanie do:

 • demineralizacja wody do przemysłowego wytwarzania pary, np. Lewatit® WS System, Lewatit® Liftbed System lub Lewinit® Rinsebed System
 • polerowanie za pomocą Lewatit® Multistep System w połączeniu z Lewatit® MonoPlus S 108

Zalety żywicy Lewatit® MonoPlus M 500

Lewatit® MonoPlus M 500 dodaje specjalne właściwości do złoża żywicy:

 • wysokie prędkości wymiany podczas regeneracji i załadunku
 • dobre wykorzystanie całkowitej pojemności
 • niskie zapotrzebowanie na wodę płuczącą
 • jednorodna wydajność regenerantów, wody i roztworów; zatem jednorodna strefa robocza
 • prawie liniowy gradient spadku ciśnienia dla całej głębokości złoża; dlatego możliwe jest zastosowanie w stacjach o większej głębokości złoża

Aplikacje

 • Przemysł chemiczny
 • Demineralizacja
 • Odsalanie
 • Woda przemysłowa
 • Wytwarzanie energii
 • Woda surowa
 • Uzdatnianie wody
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta charakterystyki LEWATIT MonoPlus M 500 MB 356.69KB Plik: Karta charakterystyki LEWATIT MonoPlus M 500 MB
do góry