LEWATIT® MonoPlus M 600 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

LEWATIT® MonoPlus M 600

Lewatit® MonoPlus M 600 to silnie zasadowa żelowa żywica anionowymienna (typ II) z perełkami o jednolitym rozmiarze (monodyspersyjnym) na bazie kopolimeru styren-diwinylobenzen, zaprojektowanego do wszystkich zastosowań demineralizacji.

Monodyspersyjne kulki mają wysoką stabilność chemiczną i osmotyczną. Niezwykle wysoka monodyspersja (współczynnik jednorodności: maks. 1,1) i bardzo mała zawartość drobnych cząstek w max. 0,1% ( < 0,400 mm) powoduje szczególnie niskie straty ciśnienia w porównaniu ze standardowymi żywicami.

Zastosowanie żelowej żywicy Lewatit® MonoPlus M 600

Ze względu na doskonałą wydajność regeneracji i wysoką wydajność roboczą Lewatit® MonoPlus M 600 jest powszechnie stosowany w wodach, w których stężenia krzemionki i dwutlenku węgla są umiarkowane. W przypadku większych ilości krzemionki zaleca się żywicę jonowymienną typu I, taką jak Lewatit® MonoPlus M 500.

Lewatit® MonoPlus M 600 nadaje się szczególnie do:

 • demineralizacja wody do wytwarzania pary przemysłowej z współprądowymi lub nowoczesnymi układami przeciwprądowymi, np. Lewatit® WS System, Lewatit® Liftbed System lub Lewinit® Rinsebed System
 • polerowanie za pomocą systemu Lewatit Multistep
 • robocze złoża mieszane w połączeniu z Lewatit® MonoPlus S 100 H lub Lewatit® MonoPlus S 200 KR

Zalety żywicy Lewatit® MonoPlus M 600

Lewatit® MonoPlus M 600 dodaje specjalne właściwości do złoża żywicy:

 • duże prędkości przepływu podczas regeneracji i ładowania
 • dobre wykorzystanie całkowitej pojemności
 • niskie zapotrzebowanie na wodę płuczącą
 • jednorodna wydajność regenerantów, wody i roztworów, dzięki czemu uzyskuje się jednorodną strefę działania
 • praktycznie liniowy gradient spadku ciśnienia na całej głębokości złoża, umożliwiając pracę z wyższymi głębokościami złoża
 • dobre oddzielenie składników w mieszanych złożach

Aplikacje

 • Przemysł chemiczny
 • Polerowanie kondensacyjne
 • Demineralizacja
 • Odsalanie
 • Woda przemysłowa
 • Wytwarzanie energii
 • Woda procesowa
 • Woda surowa
 • Uzdatnianie wody
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Karta charakterystyki LEWATIT MonoPlus M 600 374.64KB Plik: Karta charakterystyki LEWATIT MonoPlus M 600
do góry