Filtracja wody pitnej | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Firma/Aktualności/Filtracja wody pitnej

Filtracja wody pitnej

3 Listopada 2020

Filtracja wody cząstek stałych występujących często w postaci zawiesin. Filtracji towarzyszy często usuwanie z niej niepożądanych substancji chemicznych, zanieczyszczeń biologicznych. Bardzo często woda po filtracji jest przeznaczona do bezpośredniego spożywania przez ludzi.

Jednak filtracja wody może być przeprowadzana również z innych celach. Czasami występuje konieczność dostosowania wody do potrzeb medycznych, farmaceutycznych, chemicznych lub przemysłowych. W każdym z tych wypadków woda musi posiadać ściśle narzucone parametry fizykochemiczne.

Woda pitna - jakie są możliwe sposoby jej uzdatniania ?

Występują rozmaite metody filtracji wody pitnej. Najczęściej stosuje się następujące sposoby uzdatniania wody pitnej:

  • procesy fizyczne (filtracja przez materiał porowaty, filtracja przez złoże z węgla aktywnego, filtracja na filtrach z wykorzystaniem różnego rodzaju wkładów, filtracja membranowa);• procesy fizyczne (filtracja przez materiał porowaty, filtracja przez złoże z węgla aktywnego, filtracja na filtrach z wykorzystaniem różnego rodzaju wkładów, filtracja membranowa);
  • procesy chemiczne (odkażanie wody przez dodanie chloru, dwutlenku chloru lub ozonu);
  • procesy fizyczno-chemiczne (uzdatnianie wody z wykorzystaniem koagulacji, flokulacji z późniejszą sedymentacją. Ta ostatnia polega na usuwaniu kłaczków zawiesiny przez oddzielenie ciał stałych od wody).

Najogólniej można powiedzieć że celem filtracji wody pitnej jest usunięcie niepożądanych w niej substancji, w tym: zawieszonych cząstek, pasożytów, koloidów, bakterii oraz wirusów.

Jest dostępnych kilka różnych metod filtracji wody pitnej

Filtracja wody pitnej - na czym polega filtracja?

Filtracja to jedna z najważniejszych metod uzdatniania wody. Polega ona na mechanicznym usuwaniu cząstek stałych ze strumienia wody. Cząstki są zatrzymywane na podłożu stałym.

Filtry sedymentacyjne możemy podzielić na dwie kategorie, w zależności od tego, jaki został zastosowany środek retencyjny. Można wykorzystywać wkłady do filtracji wody pitnej głębokiej oraz wkłady do filtracji powierzchniowej.

Ultrafiltracja jako metoda uzyskania wody pitnej - jak przebiega ultrafiltracja?

Ultrafiltracja jest procesem w którym wykorzystuje się membrany.Metoda ta pozwala w większym stopniu sięgać do zanieczyszczonych wód powierzchniowych, jako źródło wody pitnej. Jest metodą filtracji na poziomie makromolekularnym. Membrany przybierają różne kształty w zależności od przyjętej koncepcji technologicznej . Jednym z rodzajów membran są membrany kapilarne. Zanieczyszczona woda wtłaczana jest do środka membrany, a czysta woda określana jako filtrat pojawia się na zewnętrznej stronie kapilary. Każda z kapilar posiada miliony porów o wielkości 0,01-0,1 µ.

Wszystkie nierozpuszczone elementy występujące w postaci zawiesin, które są większe od porów membrany zostaną zatrzymane przez nią. Ultrafiltracja usuwa z surowej wody cząsteczki i makrocząsteczki. Ultrafiltracja dodatkowo usuwa z wody także bakterie, wirusy, koloidy i wielkocząsteczkowe związki organiczne.

Dlatego ultrafiltrację wykorzystuje się coraz częściej do produkcji wody pitnej. Ultrafiltracja pozwala na eliminację lub ograniczenie ilości środków dezynfekcyjnych dodawanych do wody w końcowym etapie uzdatniania wody pitnej.

do góry