Odżelazianie i odmanganianie- istota przeprowadzania procesu | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Firma/Aktualności/Odżelazianie i odmanganianie- istota przeprowadzania procesu

Odżelazianie i odmanganianie- istota przeprowadzania procesu

11 Marca 2021

Usuwanie związków żelaza i manganu odgrywa dużą rolę w procesie uzdatniania wody. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) zawartość żelaza w wodzie nie może przekraczać 0,2 mg Fe/dm3, natomiast dopuszczalna ilość manganu wynosi 0,05 mg Mn/dm3. Spełnienie określonych norm nie tylko wpływa na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, ale również na stan instalacji i urządzeń wodnych.

Występowanie żelaza w wodzie

W wodach naturalnych żelazo występuje w postaci: koloidowej, rozpuszczalnych soli, lub zawiesiny. Sole żelaza występują głównie w wodach podziemnych, najczęściej w postaci dwuwartościowej (żelazo (II)). Żelazo na drugim stopniu utlenienia na skutek kontaktu z tlenem z powietrza utlenia się do żelaza trójwartościowego. W wyniku procesu hydrolizy tworzą się rozpuszczalne wodorotlenki (Fe(OH)2), które następnie utleniają się i wytrącają w postaci nierozpuszczalnego brązowego osadu wodorotlenku żelazowego. W wodach powierzchniowych występuje w formie trudno rozpuszczalnych soli, a także w postaci kompleksów, głównie z substancjami humusowymi, oraz często tworzy układy koloidowe. Usunięcie żelaza w takiej postaci wymaga stosowania specjalnych metod uzdatniania.

Odżelazianie- dlaczego usuwamy żelazo z wody?

Obecność żelaza w wodzie jest niepożądana, dlatego konieczne jest przeprowadzenie procesu odżelaziania. Szybko wytrącające związki żelaza osadzają się w rurach powodując obniżenie światła oraz zmniejszenie przepływu wody, bądź doprowadzając do całkowitego zarośnięcia. Wytrącony osad wodorotlenku żelaza stanowi bardzo dobre środowisko rozwoju mikroorganizmów, często negatywnie wpływających na zdrowie ludzi. Duże stężenie żelaza doprowadza również do przyspieszenia procesu korozji instalacji oraz jej elementów. Występowanie żelaza w wodzie powoduje pogorszenie właściwości organoleptycznych (barwy, mętności oraz smaku). Podczas prania woda o zmienionej barwie (pomarańczowa lub żółtawa) może skutkować przebarwieniami tkanin. Obecność żelaza w wodzie negatywnie wpływa na jonity, powodując blokowanie ich czynnych grup wymiennych.

Występowanie manganu w wodzie

Mangan występuje przede wszystkim w wodach głębinowych w postaci rozpuszczalnej dwuwartościowej i tworzy sole. Rozpuszczone w wodzie sole manganowe są trwalsze i nie hydrolizują tak łatwo jak sole żelazowe, dlatego usunięcie manganu z wody jest znacznie trudniejsze niż w przypadku żelaza. W postaci utlenionej, jako dwutlenek manganu MnO2 występuje w wodzie w formie nierozpuszczalnej, tworząc czarne osady.

Odmanganianie- dlaczego usuwamy mangan z wody?

Niewielkie przekroczenie dopuszczalnego stężenia manganu powoduje zmianę barwy oraz mętność wody. Obecność manganu w wodzie może doprowadzić do pogorszenia jej smaku i zapachu, co uniemożliwia wykorzystanie wody do celów spożywczych oraz użytkowych. Wytrącony osad manganowy to doskonałe środowisko do rozwoju różnego rodzaju drobnoustrojów. Im większa ilość osadu, tym większa szansa na powstanie warstwy biofilmu. Wzrasta również możliwość wystąpienia skażenia bakteriologicznego. Występowanie przekraczalnych stężeń manganu w wodzie może prowadzić do spadku wydajności, znacznego zmniejszenia się światła rur w instalacjach wodnych, sieciach wodociągowych. Znaczna ilość wytrąconego osadu może skutkować kosztownymi awariami.

Odżelazianie i odmanganianie- metody usuwania żelaza i manganu z wody

Usuwanie żelaza i manganu z wód przebiega w oparciu o następujące technologie:
- za pomocą filtrów ciśnieniowych z zastosowaniem następujących złóż:

Odżelazainie i odmanganianie

  • złoża żwirowe,
  • złoża katalityczne- brausztynowe (odpowiednio przygotowane rudy manganu) lub ze sztucznie nałożoną powłoką MnO2 (zielone piaski, MTM) itd.
  • żywica jonowymienna- stosuje się w przypadku, gdy stężenia żelaza i manganu są niewielkie.

- napowietrzanie zwane aeracją,
- chemiczne utlenianie- chlorowanie wody,
- zastosowanie ultrafiltracji po wcześniejszym utlenianiu.

 

Nasza firma zapewnia wszystkie powyżej wymienione technologie usuwania żelaza i manganu z wody. Zapraszamy do kontaktu.

Podobne wiadomości:

do góry