Czym jest chemia do uzdatniania wody? | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Firma/Aktualności/Czym jest chemia do uzdatniania wody?

Czym jest chemia do uzdatniania wody?

15 Maja 2020

Uzdatnianie wody jest niezwykle skomplikowanym i zaawansowanym technologicznie procesem. Polega on na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości, jaki jest wymagany do jej konkretnego zastosowania.

Wodę uzdatnia się do potrzeb:

 • komunalnych (woda pitna, woda wodociągowa),
 • przemysłowych (woda przemysłowa, w szczególności w przemyśle spożywczym, woda stosowana do celów chłodniczych oraz grzewczych),
 • farmaceutycznych oraz medycznych.

Jakie substancje są obecne w zanieczyszczonej wodzie?

Są to głównie związki pochodzenia naturalnego i substancje, które są wprowadzane do wody w związku z działalnością człowieka.

W wodzie mogą być przekroczone normy:

 • żelaza,
 • manganu,
 • amoniaku,
 • azotanów.

Właśnie z tego względu skuteczne uzdatnianie wody jest tak potrzebne. Wysokiej jakości woda ma znaczenie nie tylko dla zdrowia i życia człowieka, ale również dla jego działalności gospodarczej.

Woda pitna oraz stosowana do zaspokojenia potrzeb przemysłowych musi spełniać określone wymagania, które zostały wymienione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.

Obecnie dostępne są bardzo różnego rodzaju metody uzdatniania wody, które muszą być dopasowane do jej składu chemicznego.

Chemia do uzdatniania wody - w jaki sposób się ją stosuje?

Chemia stosowana w technologiach uzdatniania wody służy poprawie jakości wody.
W przeciwnym razie do wody może się dostać zbyt duża dawka środka czyszczącego.

Chemię do uzdatniania wody wykorzystuje się w różnych branżach przemysłowych oraz przy rozmaitych technologiach uzdatniania wody.

Preparaty chemiczne stosuje się do uzdatniania między innymi wody:

 • kotłowej,
 • technologicznej,
 • chłodniczej,
 • do klimatyzacji. 

Chemię do uzdatniania wody podaje się za pomocą stacji dozujących.

Składają się one z:

 • pompy membranowej,
 • zbiornika roztworowego,
 • przewodów doprowadzających.

Pompa dozująca może być sterowana impulsami wysyłanymi z wodomierza kontaktowego. Zależnie od rodzaju pompy można też kontrolować częstotliwość pracy elementu tłocznego i objętości wstrzyknięcia.

Jakie preparaty chemiczne stosuje się do uzdatniania wody?

Chemia do uzdatniania wody powinna być dopasowana do jej analizy składu chemicznego. Najczęściej można spotkać następujące środki chemiczne:

 • biocydy do wody chłodzącej,
 • preparaty do usuwania chloru,
 • inhibitory osadów i korozji do wody chłodzącej,
 • antyskalanty do membran odwróconej osmozy,
 • sól tabletkowana.
do góry