Woda zdemineralizowana | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Firma/Aktualności/Woda zdemineralizowana

Woda zdemineralizowana

22 Czerwca 2020

W przyrodzie nie występuje w czystej postaci chemicznej. Dostępne źródła wody to roztwory soli, często z domieszkami zawiesin, organiki i obecnością gazów. Zawartość poszczególnych składników jest uzależniona od źródła wody (woda głębinowa, rzeczna, jeziorna i morska). W wielu dziedzinach działalności człowieka wymagana jest woda, która pozbawiona musi być rozpuszczonych składników.

W wielu gałęziach produkcyjnych wymagania w stosunku do używanej wody są bardzo wysokie i wraz z rozwojem one się zwiększają. Zwiększa się zapotrzebowanie na tzw. wodę zdemineralizowaną. Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, elektroniczny oraz energetyczny są głównymi konsumentami wody zdemineralizowanej. Woda zdemineralizowana to taka woda, która nie zawiera rozpuszczonych soli mineralnych, zawiesin. Produkcja wody zdemineralizowanej polega na usunięciu zanieczyszczeń stałych (zawiesiny), organicznych a następnie rozpuszczonych soli mineralnych.

W zależności od tego jak głęboko ma być zdemineralizowana woda stosuje się często bardzo skomplikowane linie technologiczne. Demineralizacja wody jest najczęściej ostatnim etapem linii technologicznej. Rozpuszczone sole występują w wodzie w postaci kationów i anionów odpowiadają za przewodzenie prądu, gdyż dzięki nim woda taka jest elektrolitem. Do oceny stopnia zasolenia używa się jednostki przewodności wyrażonej w mikrosimensach [μS/cm]. Przewodność wody pitnej najczęściej wynosi około 400 - 800 μS/cm

Do produkcji wody zdemineralizowanej stosuje się najczęściej następujące metody:

  • Destylację,
  • Wymianę jonową,
  • Odwróconą osmozę
  • Elektrodejonizację (EDI)

Woda zdemineralizowana to woda pozbawiona kationów i anionów. Od tego jak głęboko ma zachodzić proces usuwania jonów z wody stosuje się różne linie technologiczne. Nie ma absolutnej wody zdemineralizowanej. Im woda bardziej zbliżona do wody czysto chemicznej, tym stopień skomplikowania linii technologicznej jest większy.

Odwrócona osmoza służy do zdemineralizowania wody za pomocą membran osmotycznych. W tej metodzie wykorzystuje się zjawisko osmotyczne do usuwania rozpuszczonych jonów z wody. W tej metodzie, w zależności od konfiguracji i rodzaju membran osmotycznych uzyskuje się wodę o przewodności najczęściej do kilku μS/cm.

Wymiana jonowa - w tej metodzie używa się różnego rodzaju żywic usuwających organikę oraz kationy i aniony. Często są to bardzo skomplikowane i wyrafinowane rodzaje żywic. Dzięki tej metodzie można uzyskać wodę o bardzo niskiej przewodności.

EDI - jest to bardzo zaawansowana technologicznie metoda. W tej technologii następuje ciągłą demineralizacją, w której wykorzystuje się trzy zasadnicze elementy: membrany jonoprzepuszczalne, żywicę jonowymienną i pole elektryczne. Element EDI pracują najczęściej na końcu układu technologicznego i pracują jako polisher. Otrzymuje się tzw. wodę ultraczystą o przewodności w granicach 0,050 -0,5 μS/cm.

Destylacja wody, ze względu na ogromną ilość energii potrzebnej do destylacji jest najrzadziej stosowana. Raczej są to urządzenia wykorzystywane do produkcji wody destylowanej (zdemineralizowanej) na potrzeby laboratoriów.

do góry