Demineralizacja wody - gdzie ma zastosowanie? | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Firma/Aktualności/Demineralizacja wody - gdzie ma zastosowanie?

Demineralizacja wody - gdzie ma zastosowanie?

16 Lipca 2020

Woda jest podstawowym surowcem używanym w wielu gałęziach przemysłu. W każdym procesie technologicznym w którym stosowana jest woda stawiane są określone wymagania. Wynikają one z potrzeb przyjętego rozwiązania technologicznego. Dlatego do obróbki wody stosuje się różne, często bardzo skomplikowane układy techniczno-technologiczne i urządzenia charakteryzujące wysokim i najwyższym poziomem rozwiązań.

Pojęcie czystości wody nie jest jednoznaczne i zależy od oczekiwań odbiorcy. Dla normalnego użytkownika pojęcie czystej wody odnosi się najczęściej do obecności w niej:

 • żelaza,
 • manganu,
 • amoniaku,
 • barwy,
 • mętności i
 • twardości.

Dotyczy to wody pitnej. W przypadku stosowania wody jako czynnik chłodzący, parametry które są brane pod uwagę w zakresie jej przydatności to; zasolenie, mętność, zawartość wapnia i magnezu ( twardość), przewodność.

W niektórych dziedzinach przemysłu stosuje się wodę zmiękczoną. Zastosowanie wody zmiękczonej zapobiega tworzeniu się osadu, który wydziela się na powierzchniach wymienników ciepła, rurociągach itp.

W ciepłownictwie wymagania dotyczące wody dotyczą ilości rozpuszczonych soli, czyli zawartości kationów i anionów. Generalnie, czym bardziej wysokoparametrowe kotły, tym woda powinna być zbliżona do wody odmineralizowanej, często określanej jako woda destylowana.

Do oceny „ czystości wody” w tym wypadku używamy pojęcia przewodności elektrolitycznej, która wyrażana jest mikrosimensach [µS/cm]. Woda o przewodności wyrażonej w ułamkach [µS/cm] jest wodą o najwyższym stopniu czystości. Taka woda jest stosowana w przemyśle elektronicznym, farmaceutycznym, nuklearnym. W tym wypadku stosuje się zespoły hybrydowe, w którym wykorzystywane są różne metody uzdatniania wody.

Do tych metod należą:

 • odwrócona osmoza,
 • ultrafiltracja,
 • nanofiltracja,
 • EDI,
 • demineralizacja za pomocą jonitów.

Podstawowymi jonitami stosowanymi w stacjach demineralizacji wody są kationity i anionity. Kationity usuwają z wody dodatnio naładowane kationy, a anionity ujemnie naładowane aniony. Kationy obecne w wodzie w wyniku procesu zamieniane są na jon wodorowy ( H+) , a aniony na jon wodorotlenowy ( OH-). W wyniku połączenia się jonu wodorowego i wodorotlenowego powstaje czysta woda. Wodę zdemineralizowana stosuje się w akumulatorach oraz do produkcji płynów do spryskiwaczy w samochodach. Również używa się jej do przygotowania powierzchni metalowych przed malowaniem proszkowym.

Produkcja wody zdemineralizowanej w dzisiejszym świecie wzrasta z roku na rok, gdyż nowoczesne technologie które zmieniają nasze życie wymagają tego rodzaju wodę.

do góry