NALCO 1806 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO 1806

Inhibitor korozji do układu kondensatu

Korzyści

 • NALCO 1806 skutecznie zmniejsza koszty konserwacji układu kondensatu.
 • Zapewnia bardzo dobrą neutralizację kwaśnych gazów, takich jak CO2, w całym układzie pary i kondensatu.
 • Zastosowanie produktu minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia przegrzania rurek w kotle z powodu nanoszenia produktów korozji metali z zawracanym kondensatem.

Podstawowe przeznaczenie 

 • NALCO 1806 jest przeznaczony do ochrony przed korozją układów pary i kondensatu.

Dawkowanie 

 • Wymagana dawka NALCO 1806 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO 1806 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • NALCO 1806 musi być dozowany w miejscu intenstywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • NALCO 1806 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED. 
 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO 1806 Inhibitor korozji do układu kondensatu 233.87KB Plik: NALCO 1806 Inhibitor korozji do układu kondensatu
do góry