NALCO WT-040 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO WT-040

Biocyd do wody chłodzącej

Korzyści

 • Bardzo skuteczny nawet przy wyższych wartościach pH wody chłodzącej.
 • Skuteczny, gdy w wodzie chłodzącej obecny jest amoniak.
 • Ogranicza koszty konserwacji zapobiegając zamulaniu się wymienników ciepła oraz korozji mikrobiologicznej.
 • W pełni bromowy, stabilny i aktywny produkt, gotowy do dozowania.
 • Umożliwia uzyskanie kontroli nad skażeniem mikrobiologicznym i utrzymuje układu w czystości.
 • Lepsza zgodność z innymi chemikaliami stosowanymi do uzdatniania wody.

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO WT-040 jest przeznaczony do stosowania w przepływowych i recyrkulacyjnych układach chłodzących oraz w pasteryzatorach, płuczkach powietrznych i instalajach ściekowych.
 • Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem przeczytać ulotkę i informacje dotyczące produktu.

Ogólna charakterystyka

 • NALCO WT-040 to wodny roztwór stabilizowanego bromu.

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO WT-040 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO WT-040 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • Aby uzyskać pełne zalecenia dotyczące dozowania i podawania, należy skonsultować się z inżynierem Nalco.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE lub Teflonu.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej i nierdzewnej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 6 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych. 

Uwagi

 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
 • NALCO WT-040 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO WT-040 Biocyd do wody chłodzącej 234.78KB Plik: NALCO WT-040 Biocyd do wody chłodzącej
do góry