NALCO WT-1000 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO WT-1000

Inhibitor korozji do układu zamkniętego

Korzyści

 • Można stosować w zamkniętych układach chłodzących i grzewczych.
 • Zapewnia ochronę przed korozją metali żelaznych, miedzi i aluminium.
 • Nie zawiera azotynów minimalizując problem kontroli mikrobiologicznej.

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO WT-1000 jest przeznaczony do uzdatniania układów zamkniętych wymagających niskiej przewodności wody i zawierających elementy stalowe, aluminiowe i ze stopów miedzi.

Ogólna charakterystyka

 • NALCO WT-1000 to synergiczna mieszanina krzemianu, molibdenianu, inhibitora korozji miedzi, dyspergatorów i znacznika TRASAR.

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO WT-1000 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO WT-1000 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • NALCO WT-1000 musi być dozowany w miejscu intenstywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE, Teflonu lub stali nierdzewnej.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
 • NALCO WT-1000 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO WT-1000 Inhibitor korozji do układu zamkniętego 233.98KB Plik: NALCO WT-1000 Inhibitor korozji do układu zamkniętego
do góry