NALCO BT-4000 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO BT-4000

Uzdatnianie wody kotłowej

Korzyści

 • Pomaga utrzymać optymalną wymianę ciepła i wydajność układu.
 • Zapobiega tworzeniu się osadu z wapnia i tlenków żelaza na rurkach kotła.
 • Ogranicza koszty konserwacji i czyszczenia oraz prawdopodobieństwo wystąpienia awarii kotła.
 • Można wykorzystywać w koordynowanym lub resztkowym fosforanowym programie uzdataniania.

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO BT-4000 musi być dozowany jako część wieloproduktowego, zintegrowanego programu w celu pełnej ochrony obiegu parowego.
 • NALCO BT-4000 jest przeznaczony do kotłów wysoko- i niskociśnieniowych uzupełnianaych wodą zmiękczoną lub zdemineralizowaną.

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO BT-4000 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO BT-4000 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • Do wprowadzania produktu stosować wtryskiwacz ze stali nierdzewnej.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE, Teflonu lub stali nierdzewnej.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • NALCO BT-4000 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO BT-4000 Uzdatnianie wody kotłowej 234.75KB Plik: NALCO BT-4000 Uzdatnianie wody kotłowej
do góry