NALCO 7408 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO 7408

Preparat do usuwania chloru

Korzyści

 • Skuteczny w niskich temperaturach.
 • Usuwa chlorki oraz inne związki utleniające w celu ochrony membran odwróconej osmozy i żywic jonowymiennych 

Podstawowe przeznaczenie

 • Zaprojektowany jest do używania w układach odwróconej osmozy RO i systemach jonowymiennych jako środek wiążący chlor.

Ogólna charakterystyka

 • oparty na dwusiarczanie sodowym

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO 7408 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO 7408 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • NALCO 7408 musi być dozowany w miejscu intenstywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE, Teflonu lub stali nierdzewnej. 
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • NALCO 7408 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO 7408 Preparat do usuwania chloru 234.38KB Plik: NALCO 7408 Preparat do usuwania chloru
do góry