NALCO WT-222 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO WT-222

Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej

Korzyści

 • Zapobiega tworzeniu się kamienia z węglanu lub siarczanu wapnia.
 • Doskonały dyspergator dla fosforanu wapnia i tlenków żelaza.
 • Wytrzymały na degradację w wysokich temperaturach, długie czasy przetrzymywania i stosowanie biocydów utleniających.
 • Pomaga utrzymać optymalną wymianę ciepła i wydajność układu.
 • Przedłużenie żywotności wkładów wymienników i urządzeń dzięki ograniczeniu korozji stopów miedzi i stali.

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO WT-222 przeznaczony do otwartych recyrkulacyjnych układów chłodzących o dużym obciążeniu.
 • NALCO WT-222 to inhibitor osadów i korozji, stosowany jako zintegrowany program chemiczny do otwartych recyrkulacyjnych układów chłodzących z wodą korozyjną o niskiej lub średniej twardości.

Ogólna charakterystyka

 • NALCO WT-222 to synergiczna mieszanina inhibitorów osadu, korozji, oznakowanego dyspergatora polimerowego HSP i znacznika TRASAR.

Dawkowanie 

 • Wymagana dawka NALCO WT-222 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO WT-222 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • NALCO WT-222 musi być dozowany w miejscu intenstywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE lub Teflonu.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej i nierdzewnej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą. 

Uwagi

 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco. 
 • NALCO WT-222 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO WT-222 Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej 234.09KB Plik: NALCO WT-222 Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej
do góry