NALCO AQZ12 | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO AQZ12

Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej

Korzyści

 • Zapobiega tworzeniu się kamienia z węglanu lub siarczanu wapnia.
 • Doskonały dyspergator dla fosforanu wapnia i tlenków żelaza.
 • Wytrzymały na degradację w wysokich temperaturach, długie czasy przetrzymywania i stosowanie biocydów utleniających.
 • Przedłużenie żywotności wkładów wymienników i urządzeń dzięki ograniczeniu korozji stopów miedzi i stali.
 • Skutecznie redukuje zasadowośc oraz pH w wodzie chłodzącej eliminując tym samym konieczność dozowania kwasu 

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO AQZ12 to inhibitor osadów i korozji, stosowany jako zintegrowany program do otwartych recyrkulacyjnych układów chłodzących. 

Ogólna charakterystyka

 • jest mieszanką organicznej korozji, inhibitorów kamienia kotłowego, polimerycznych środków dyspergujących, HSP i kwasu siarkowego.

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO AQZ12 zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w układzie.

Dozowanie

 • NALCO AQZ12 powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania lub dekompresji.
 • NALCO AQZ12 musi być dozowany w miejscu intenstywnego mieszania, i zostać rozprowadzony w układzie.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE lub Teflonu.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej i nierdzewnej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • NALCO AQZ12 dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO AQZ12 Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej 235.04KB Plik: NALCO AQZ12 Inhibitor osadów i korozji do wody chłodzącej
do góry