NALCO PC-504T | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

NALCO PC-504T

Antyskalant do membran odwróconej osmozy

Korzyści

 • Wysoce skuteczne inhibitowanie wytrącania się kamienia w wodach o różnej jakości.
 • Minimalizuje koszty spowodowane wytrącaniem się kamienia z węglanów i siarczanów oraz koszty czyszczeń.
 • Zgodny ze wszystkimi typami membran opartymi na poliamidach.
 • Skuteczny czynnik maskujący żelazo.
 • Skuteczny środek czyszczący membrany opracowany do usuwania osadów nierozpuszczalnych w kwasie takich jak siarczany czy fluorek wapnia.

Podstawowe przeznaczenie

 • NALCO PC-504T jest przeznaczony do stosowania w jednostkach odwróconej osmozy jako antyskalant.
 • Zawiera opatentowany znacznik TRASAR w celu optymalnej kontroli dozowania i zabezpieczenia układu przed zbyt wysoką lub zbyt niską dawką.

Ogólna charakterystyka

 • NALCO PC-504T to środek progowy, który jest w stanie stabilizować szeroką gamę nasyconych roztworów soli.
 • NALCO PC-504T zawiera znacznik TRASAR, aby polepszyć kontroli wytrącania się osadu poprzez zapewnienie stałego stężenia produktu.

Dawkowanie

 • Wymagana dawka NALCO PC-504T zależy od parametrów wody oraz specyficznych warunków układu.
 • Lokalny przedstawiciel Nalco dobierze optymalną dawkę zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności programu kondycjonowania wody w
  układzie.
 • Aby określić optymalne dozowanie produktu do układu, zaleca się zastosowanie programu do optymalizacji komputerowej PermaCare® RO11.

Dozowanie

 • NALCO PC-504T powinien być podawany przez zamknięty układ.
 • Mianem układu zamkniętego określa się taki układ, w którym ciecz przenoszona jest z zamkniętego naczynia, w którym jest przechowywana, do
  medium, które podlega oczyszczaniu, bez narażenia na działanie czynników atmosferycznych, poza normalnymi urządzeniami do odpowietrzania
  lub dekompresji.
 • NALCO PC-504T powinien być podawany ciągle, aby zminimalizować wytrącanie się osadu i zanieczyszczenie membran do osmozy odwróconej i
  nanofiltracji. W celu zapewnienia ochrony membrany zaleca się, aby pompa dozująca pracowała z najwyższą możliwą częstotliwością oraz aby
  dozowanie było regulowane poprzez dostosowanie skoku pompy.

Materiały

 • Pojemniki do składowania i sprzęt do przesyłania (pompy i przewody) powinny być wykonane z PCW, PE lub teflonu.
 • Nie stosować aluminium, mosiądzu ani stali węglowej i nierdzewnej w kontakcie z czystym produktem.

Przeładunek

 • Standardowy środek ostrożności zalecany przez nas podczas obchodzenia się z produktami chemicznymi to stosowanie sprzętu ochronnego, jak
  gogle i gumowe rękawice.
 • Jedynym oficjalnym źródłem informacji dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa jest karta charakterystyki substancji niebezpiecznej
  (MSDS) i do niej należy się odnieść.
 • Produkt można przechowywać przez co najmniej 12 miesięcy od daty wysyłki, jeśli pozostanie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu i będzie
  składowany w normalnych warunkach magazynowych.
 • Chronić przed mrozem i wysoką temperaturą.

Uwagi

 • NALCO PC-504T dostępny jest w bezzwrotnych opakowaniach oraz w różnych rozmiarach pojemników typu PORTA-FEED.
 • Więcej informacji na temat tego produktu można otrzymać od najbliższego przedstawiciela Nalco.

Dodatkowe informacje

 • NALCO, TRASAR raz PORTA-FEED stanowią zarejestrowane znaki handlowe Nalco Company.
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf NALCO PC-504T Antyskalant do membran odwróconej osmozy 137.59KB Plik: NALCO PC-504T Antyskalant do membran odwróconej osmozy
do góry